Waterschapsverkiezingen

buurt7Volgende week, op 18 maart, zijn er weer verkiezingen. U kunt stemmen voor de Provinciale Staten en indirect stemt u dan ook voor de landelijke Eerste Kamer. Maar er is nog een verkiezing, die van het waterschap. Leidschenveen valt onder waterschap Delfland. Waterschappen zorgen voor schoon water, bescherming tegen water en het grondwaterpeil. Maar ze doen meer, gaan ook over een groot aantal wegen en recreatieve voorzieningen. Voor dat alles betaalt u belasting. In Delfland is dat zelfs het meeste van heel Nederland.

Net als bij andere verkiezingen kunt u stemmen op meerdere partijen. In Delfland doen mee: CDA, PvdA, Water Natuurlijk, VVD, de Algemene Waterschapspartij, Partij voor de Dieren, 50Plus en Christenunie/SGP. De PVV, D66 en Groenlinks doen dus niet mee. Wel doen twee partijen mee die u normaal niet tegenkomt: Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij. Water Natuurlijk wordt gesteund door zowel D66 als Groenlinks. De Algemene Waterschapspartij heeft geen banden met landelijke partijen.

Een snelle blik op het campagnemateriaal van de deelnemende partijen leert dat iedereen voor veiligheid, schoon water en droge voeten is. Op wie er dan gestemd moet worden is niet voor iedereen meteen duidelijk.

U zou kunnen kiezen voor één van de kandidaten uit Leidschenveen. Op plek 6 van Water Natuurliijk staat bioloog Joke Jansen Verplanke. Waarom Water Natuurlijk, vroegen we haar. “Droge voeten wil elke partij , ook Water Natuurlijk. Maar wel met oog voor natuur, vis, milieu, landschap en recreatie. Schoon en gezond water is belangrijk: planten en dieren kunnen er leven, wij kunnen ervan genieten, onze kinderen lekker zwemmen. En Water Natuurlijk doet wat ze belooft: er is 28 hectare waternatuur aangelegd (60 voetbalvelden!). Door de uitvinding van de vislift worden vissen niet meer in stukjes gehakt. Zwemwateren zijn aangepakt en daar willen we ons voor blijven inzetten. Maar liefst 800 glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool en door slim meten en samenwerken met de tuinbouw (LTO Glaskracht) worden glastuinbouwlozingen (met onder andere gif dat bijen doodt) aangepakt. Voor Leidschenveen zijn droge voeten van belang (peilverandering) en een aanpak van muggen in het kader van de Nieuwe Driemanspolder.”

Op plek 12 van de Algemene Waterschapspartij staat Anton Janssen, gepensioneerd milieukundige en ook woonachtig in Leidschenveen. In het AD zegt hij: ,,Het grondwaterpeil in deze wijk is te hoog. De gemeente wil dat het waterschap het slootpeil aanpast, maar het waterschap wijst op zijn beurt naar de gemeente die destijds de problemen niet heeft voorzien. Het is onterecht de kosten voor het ophogen nu af te wentelen op bewoners.” Janssen is voorzitter van Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL). BOL heeft voor de verkiezingen zelfs een stemadvies gegeven voor de AWP.

Als u zelf wilt kiezen, kunt u gebruik maken van het kieskompas, speciaal opgezet voor de verkiezingen in Delfland. Naast een totaalbeeld kunt u aan het einde van de test zien hoe de verschillende partijen denken over de stellingen. Dat maakt een hoop duidelijk, de verschillen zijn toch wel groot. Zo denken de partijen anders over belastingen, milieu, regelgeving, sportvisserij, recreatie en fietspaden.

Meer informatie over de verkiezingen vindt u hier.