Fietsstraat

fietsstraatLeidschenveen heeft een fietsstraat. Maar wat is dat eigenlijk, een fietsstraat? In juridische zin betekent het niets. De wet kent geen fietsstraat en er is ook geen verkeersbord om het officieel aan te duiden. Toch weten gebruikers heel snel door de inrichting hoe “het hoort”.

De gemeente heeft de Veenweg ingericht als fietsroute en op een bord is aangegeven dat de auto te gast is. Het is dus aan de auto zich niet op te dringen achter de fietser en alleen in te halen als het echt kan. Veel automobilisten lijken zich er aardig aan te houden. Het is een rustige straat en fietsers voelen zich er veilig.

Toch kleven er een paar nadelen aan de uitvoering zoals die nu is. In de eerste plaats is het de vraag of het rode asfalt past in het landelijke karakter van een van de weinige oude wegen van de wijk. In de tweede plaats is parkeren nog steeds toegestaan. Dat leidt ertoe dat de doorstroming voor auto’s vermindert en de neiging om te hard te gaan rijden afneemt. Maar tegelijkertijd past het niet bij een belangrijke fietsroute.

Tot slot is het een opvallende keuze om bij de ene kruising met een fietspad voorrang te geven aan het kruisende fietspad en bij het andere fietspad juist voorrang te geven aan de Veenweg.

Hoe ervaart u de fietsstraat?

Meer weten over het onderwerp? In 2005 werd een rapport geschreven over de eerste ervaringen met fietsstraten.