Provinciale Staten

helikopterHoeveel hinder geeft het als er een helikopter over je huis vliegt? Iedereen zal dat anders ervaren. Het aanvliegen van een traumahelikopter snapt iedereen, je hoort het niet eens. Ook een politiehelikopter op zoek naar een boef is een prima zaak. Maar een helikopter die de hele avond rondjes boven je huis vliegt om onduidelijke redenen kan alweer wat minder op begrip rekenen.

Er is eind november een plan ter inzage gelegd om toestemming te geven voor de realisatie van een helihaven in Ypenburg, in de kom van het Prins Clausplein, dus direct tegen Leidschenveen aan. Een stijging- en landingsplaats voor helikopters. Tot 1 januari 2015 konden zienswijzen worden ingediend. Het was de bedoeling dat begin februari de verantwoordelijke commissie er inhoudelijk over zou praten. Gedeputeerde De Bondt gaf in januari al aan dat er dan waarschijnlijk nog geen besluit wordt voorgelegd. Deze week werd bekend gemaakt dat het besluit pas na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart wordt genomen.

Het gaat om 800 helikoptervluchten per jaar. De vliegroute gaat aan de noordkant over Leidschenveen richting de A4. “Nee”, haastte de directeur van Heliplan zich te zeggen in interviews, “het berust allemaal op een misverstand”. “Het gaat niet om 800 vluchten, maar om 400 vluchten”. In totaal 400 keer opstijgen en 400 keer landen. Eeehhh, dat zijn toch 800 helikoptervluchten? Wat maakt dat voor een omwonende nou uit of het dezelfde helikopter is die stijgt en landt? Als men de boel gaat bagatelliseren moet je opletten. 800 per jaar is gemiddeld iets meer dan 2 per dag. Als je niet thuis bent of je woont in het noordoosten van Leidschenveen, zul je er niets van merken. Een woonwijk lijkt me alleen geen goede plek voor recreatieve helikoptervluchten. Misschien valt het aantal nu mee, maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om bij groot succes uit te breiden naar meer vluchten. En waarom niet de vliegroutes dan aanpassen? Het gaat om recreatieve vluchten, geen idee eigenlijk, maar misschien gebeurt dat vooral in het weekend? Dan zou het al gauw op sommige dagen veel vaker dan 2 keer per dag kunnen zijn. Bij mooi weer op een vrije dag wil iedereen. Als je precies langs de aanvliegroute woont, word je daar niet blij van. Leidschenveen-Ypenburg is een dichtbevolkte woonwijk die voor een groot deel ligt op de locatie waar vroeger een luchthaven lag. Dat ging namelijk niet zo goed samen, een luchthaven en een woonwijk. Daar hoort ook nu geen haven voor helikopters.

verkiezingen-18-maart-225De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan. Weinig mensen weten eigenlijk waarover het gaat of wat de provincie doet. In korte tijd zijn er nu twee besluiten die de bewoners van Leidschenveen direct aangaan van de anders altijd zo onzichtbare bestuurslaag. Onlangs nog werd besloten geen Decathlon toe te staan in het Forepark. Paste niet in het bestemmingsplan en de binnenstad van Den Haag heeft daar last van. Het stuitte bij veel mensen op onbegrip. Misschien heeft winkelcentrum Leidschenveen wel last van de komst van de Primark in het centrum van Den Haag, dat is toch ook geen issue? De Decathlon is misschien een leuke aanvulling voor bewoners uit de regio, maar ook voor de wijk en het kan werkgelegenheid bieden voor de bewoners. Niks over gehoord.

Het besluit over de Helihaven is nu uitgesteld tot na de verkiezingen. Over het algemeen worden er vlak voor  verkiezingen weinig politiek gevoelige besluiten genomen. Aan de ene kant is daar wel wat voor te zeggen omdat er na de verkiezingen een ander bestuur zit en je niet wil dat er nog even snel iets doorheen wordt gedrukt. Aan de andere kant is het toch wel een gemiste kans dat we nu niet weten hoe de provinciebestuurders erover denken. Mogen we dan in ieder geval weten wat de politieke partijen in de Provincie vinden van de Helihaven? Kandidaten voor de Staten, kruip uit je schulp en laat van je horen.

Ronald Hendriks